Krkonoše na starých rytinách a litografiích

V současné době dokončuje Petr Bergmann další obrazovou publikaci ze svých sbírek, zaměřenou na rytiny a litografie Krkonoš. Publikace vzniká ve spolupráci s fotografem Janem Hrdým, který doplní historické pohledy na přírodní scenérie, první krkonošské boudy a na města a obce Krakonošova revíru současnými fotografiemi dokumentujícími vývoj zobrazovaných míst.

Titulní stranu a grafickou úpravu knihy navrhuje výtvarnice a grafička Eva Holá. Kniha představí přes 150 mnohdy unikátních grafik, které ve své většině nebyly od doby svého vzniku již nikdy publikovány. Soubor bude zahrnovat lokality od západního cípu Krkonoš počínaje Harrachovem a Novým Světem, až po Žacléř a Trutnov na východě, českou i slezskou stranu Krkonoš, včetně Broumovského výběžku s Adršpachem a Teplickými skalami až po kladskou Hejšovinu, jak bylo pohoří Krkonoš v minulosti vnímáno.

Na vyobrazeních předních vedutistů Krkonoš, tedy Balzera, Veitha, Tittela, Mattise, Arldta, Blattenbauera, Paynea, Liebschera, Kořistky a mnohých dalších jsou zachyceny notoricky známé pohledy, ale i méně známé a nebo dnes již nepřístupné výhledy na jedinečná horská panoramata, případně zaniklé či zcela změněné boudy a podobně. Fotografie Jana Hrdého nabídnou zajímavé srovnání a umožní přehlédnout vývoj našeho nejvyššího a nejrozsáhlejšího pohoří a jeho osídlení v průběhu posledních dvou století.
Kniha vyjde trojjazyčně, s českým, polským a německým textem a sumarizacemi v angličtině a ruštině. Předpokládaný rozsah knihy je 250 - 280 stran. Knihu lze již nyní objednávat prostřednictvím kontaktů uvedených na této webové stránce, vydání je plánováno na počátek letní sezóny 2017.

Objednávky knihy: pavlina.proskova@email.cz (Pavlína Prošková, produkční).